Цалин, тэтгэврийн зээлийн сарын хүүг 1% буюу түүнээс бага байлгах, мөн 1% буцааж авдаг шийдвэрийг болиулах