Сум хороо бүр хүүхдийн хөгжил, хамгааллын төвтэй болох