СУМ ХОРОО БҮР ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ТӨВТЭЙ БОЛОХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

941

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-52687

100,000

Лхагважав ГАНБААТАР

2023.10.30 10:35

Тайлбар:
Хүүхдийн чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, хөгжүүлэх, хамгаалах нь бид бүгдийн үүрэг учир сум хороо бүрт хүүхдийн хөгжил хамгааллын төвтэй болох

Өргөдөл

Монгол улсад хүүхдийн хөгжил хамгааллын асуудал маш хүнд нөхцөлд байна. Энэхүү асуудлыг шийдэх хамгийн зөв хувилбар бол сум хороо бүрт хүүхдийн хөгжил хамгааллын төвтэй болох нэн түрүүний асуудал болоод байна. Хэрвээ ийм төвтэй болбол хүүхдүүд ээж аавыгаа ажлаас тараад ирэх хооронд аюулгүй газар хөгжиж боловсрон цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлэх боломжтой болно. Та бүхэн дэмжээд өгөөрэй. Монгол улсын иргэн Лхагважавын Ганбаатар

2023.10.30 18:48

2023.11.29 18:48

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

941

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)