Монгол улсын нийт иргэдэд Эрдэнэс Таван толгой ХК-ий хувьцааг 51-ээс дээш хувийг өмчлүүлж, хувь эзэмшүүлэх тухай