БҮХ ТӨРЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ЖИЛИЙН 3 ХУВЬД ШИЛЖҮҮЛЭХ ХУУЛЬ БАТЛАХАД САНАЛ АВЧ БАЙНА.