БҮХ ТӨРЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ЖИЛИЙН 3 ХУВЬД ШИЛЖҮҮЛЭХ ХУУЛЬ БАТЛАХАД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,042

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-71298

100,000

Баатаржав АЛТАНБАГАНА

2023.11.07 10:13

Тайлбар:
САЙН АРДЧИЛСАН ИРГЭДИЙН НЭГДСЭН НАМ, НАМЫН ДАРГА Б.ЖАГАРЫН ГАРГАЖ БУЙ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ: - ИПОТЕКИЙН ЖИЛИЙН 6 БОЛОН 8 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - БАНКНЫ ОРОН СУУЦНЫ ЖИЛИЙН 16-18 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - ЦАЛИН, ТЭТГЭВРИЙН ЖИЛИЙН 18-36 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - БИЗНЕСИЙН ЖИЛИЙН 20-48 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, АВТОМАШИН БАРЬЦААЛСАН ЖИЛИЙН 21-36 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЖИЛИЙН 24-48 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - БАРЬЦААЛАН ЗЭЭЛДҮҮЛЭХ ГАЗАР БУЮУ ЛОМБАРДНЫ ЖИЛИЙН 60-96 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - ӨДРИЙН ЗЭЭЛ САРЫН 60-300 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ, - ЦАХИМ ЗЭЭЛ ЖИЛИЙН 30-40 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ БАЙГАА НЬ ИРГЭД НИЙТЭЭРЭЭ ӨР, ЗЭЭЛ, МОНГОЛ БАНКНЫ ХАР ЖАГСААЛТАД ОРОХ ГОЛ ШАЛТГААН БОЛЖ БАЙНА. ИЙМД БҮХ ТӨРЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ЖИЛИЙН 3 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ БОЛГОХ.

Өргөдөл

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 12-т “Монгол Улсын иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” гэж, 19 дүгээр зүйлийн 1-т “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” гэж тус тус заасны дагуу Бүх төрлийн зээлийн хүүг жилийн 3 хувьд шилжүүлэхэд зохих арга хэмжээг авч Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцүүлж хууль тогтоомж гарган баталж өгнө үү. Учир нь - ИПОТЕКИЙН ЖИЛИЙН 6 БОЛОН 8 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - БАНКНЫ ОРОН СУУЦНЫ ЖИЛИЙН 16-18 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - ЦАЛИН, ТЭТГЭВРИЙН ЖИЛИЙН 18-36 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - БИЗНЕСИЙН ЖИЛИЙН 20-48 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, АВТОМАШИН БАРЬЦААЛСАН ЖИЛИЙН 21-36 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЖИЛИЙН 24-48 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - БАРЬЦААЛАН ЗЭЭЛДҮҮЛЭХ ГАЗАР БУЮУ ЛОМБАРДНЫ ЖИЛИЙН 60-96 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - ӨДРИЙН ЗЭЭЛ САРЫН 60-300 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ, - ЦАХИМ ЗЭЭЛ ЖИЛИЙН 30-40 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ БАЙГАА НЬ ИРГЭД НИЙТЭЭРЭЭ ӨР, ЗЭЭЛ, МОНГОЛ БАНКНЫ ХАР ЖАГСААЛТАД ОРОХ, ДАХИН ЗЭЭЛ АВАХ БОЛОМЖГҮЙ, САНХҮҮГИЙН ЧАДВАРГҮЙ БОЛОХ ГОЛ ШАЛТГААН БОЛЖ БАЙНА. - БАРЬЦААЛАН ЗЭЭЛДҮҮЛЭХ ГАЗАР БУЮУ ЛОМБАРДНЫ ЖИЛИЙН 60-96 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ ЗЭЭЛ, - ӨДРИЙН ЗЭЭЛ САРЫН 60-300 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ, - ЦАХИМ ЗЭЭЛ ЖИЛИЙН 30-40 ХУВИЙН ХҮҮТЭЙ БАЙГАА НЬ ИРГЭД НИЙТЭЭРЭЭ ӨР, ЗЭЭЛ, МОНГОЛ БАНКНЫ ХАР ЖАГСААЛТАД ОРОХ, ДАХИН ЗЭЭЛ АВАХ БОЛОМЖГҮЙ, САНХҮҮГИЙН ЧАДВАРГҮЙ БОЛОХ ГОЛ ШАЛТГААН БОЛЖ БАЙНА.

2023.11.07 21:34

2023.12.07 21:34

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,042

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)