ЗГ-Н ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАНД ИРГЭД ГАР УТАСНЫ АППААР САНАЛ ӨГДӨГ БОЛГОХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

53

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-32518

33,000

Лхагваа ЧУЛУУЖАВ

2023.11.13 17:18

Тайлбар:
ЗГ-н үйл ажиллагаа, төсвийн зарцуулалтанд иргэд гар утасны аппаар санал өгдөг болгох. Санал өгөх, гарын үсэг зурдаг хэсгийн хялбарчлах, АПП болгох

Өргөдөл

Хуулийн төслөөс гадна ЗГ-н үйл ажиллагаа, төсвийн зарцуулалтанд санал өгдөг болгох. Гарын үсэг зурдаг хэсгийн дээд зэргийн хялбарчлах, апп болгох Саналуудын sortloh нүүрэнд харуулах алгоритмыг тодорхой болгох Саналуудыг бүлэгтэй болгох

1. Ажлын хэсэг байгуулах

53

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)