УТААГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛГООР ГЭР ХОРООЛЛЫН ЯНДАНГ ЦӨӨЛЖ, ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ СОНГОСОН ӨРХӨД ТОГНЫ ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

54

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-61142

100,000

Дагвадорж ЗАЯАЖАРГАЛ

2023.11.30 15:53

Тайлбар:
Цахилгаан халаалтын систем сонгосон өрхийн тог цахилгааны төлбөрийг хөнгөлж, дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай. Тэгж янданг цөөлж, утааг багасгана шүү дээ. Шахмал түлшний хэмжээ урднаас багаар савлагдаж байна. Тодорхой тогтмол нүүрс хийдэг савандаа хийж хэмжээ багассан гэж мэдэгдсэн байгаа

Өргөдөл

Галлагааг халж, яндан цөөлсөн өрх гэр бүлийг дэмжиж цахилгаан эрчим хүчний хөнгөлөлт үзүүлж, өдрийн тогыг 20-30% хөнгөлж, шөнийн тарифыг бүр тэглэсэн ч болно шдэ. Тэгж л бага зардлаар утаатай тэмцэх хэрэгтэй...!!!

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

54

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)